Трапезна вода Савина розова 6л

2.60 лв. с ДДС

Трапезна вода Савина розова 6л подходяща за ежедневна употреба за цялото семейство, в удобна розова опаковка с дръжка позволяваща лесното пренасяне и много ниска минерализация: под 50 mg/l pH: 6,5÷7,5

Трапезна вода Савина розова 6л подходяща за ежедневна употреба за цялото семейство, в удобна розова опаковка с дръжка позволяваща лесното пренасяне и много ниска минерализация: под 50 mg/l pH: 6,5÷7,5

Основният водоизточник на трапезна вода Савина е собствен сондаж в хоризонт на порови води в Неоген – Кватернера на Софийската долина с дебит от 12.5л/сек. и дълбочина 68м. Тази скорост ни дава изключителната възможност да пълним 25 бутилки от половин литър в секунда!

Формулата на водата има късмета да е една от малкото, които остават в паметта. H2O – дотук добре. Може би ще се сетим и че това всъщност са водород и кислород. Но водата има много по-интересни характеристики…

Молекулата на водата се разпада на два йона – положително зареден водороден катион Н+ и отрицателно зареден хидроксилен анион ОН-. Стойностите на рН описват съдържанието на положително заредени водородни йони.

Изменението на стойността на рН с 1 (единица) съответства на изменение на концентрацията 10 пъти. При рН 6 количеството на водородните йони Н+ е десет пъти повече, отколкото при рН 7 и обратно.

В неутрална вода концентрацията на всички йони във водата е еднаква и тя е с рН=7. Вода с pH < 7 се счита за киселинна и при pH > 7 за алкална.

Общата минерализация е сумата от разтворените вещества във водата. Този показател още е известен под названието „съдържание на разтворени вещества“ или като „общо солесъдържание“. Разтворените във водата вещества като правило са именно различни соли. Най-често това са неорганични соли (бикарбонати, хлориди, сулфати на калция, магнезия, калия и натрия) и незначителни количества органични вещества, разтворени във водата.

Водата е страшно чувствителна и към външни влияния. Освен природните фактори на общата минерализация, роля играят и просмукванията от промишлени води или отточни води в канавките по пътищата.

Други продукти може да разгледате тук

Бутилираща компания Савина

опаковка

Марка

Савина