Трапезна вода Савина 19л

9.50 лв. с ДДС

Трапезна вода Савина 19л е с ниска минерализация, която Ви дава оптимално качество за ежедневна употреба.

Водата Савина се произвежда, чрез модерни технологии и постоянно подобрения, а също така и инцектиране на озон и обратна осмоза.

Трапезна вода Савина 19л е с ниска минерализация, която Ви дава оптимално качество за ежедневна употреба.

Основният водоизточник на трапезна вода Савина е собствен сондаж в хоризонт на порови води в Неоген – Кватернера на Софийската долина с дебит от 12.5л/сек. и дълбочина 68м. Тази скорост ни дава изключителната възможност да пълним 25 бутилки от половин литър в секунда!

Водата Савина се произвежда, чрез модерни технологии и постоянно подобрения, а също така и инцектиране на озон и обратна осмоза. Тези процедури са същински хит сред минералните води. Обратната осмоза има невероятната способност да намалява количеството на соли и минерали във водата. По този начин се осигурява отлична  хидратация на клетката, добро храносмилане и бъбречни функции.

Формулата на водата има късмета да е една от малкото, които остават в паметта. H2O – дотук добре. Може би ще се сетим и че това всъщност са водород и кислород. Но водата има много по-интересни характеристики… Молекулата на водата се разпада на два йона – положително зареден водороден катион Н+ и отрицателно зареден хидроксилен анион ОН-. Стойностите на рН описват съдържанието на положително заредени водородни йони. Изменението на стойността на рН с 1 (единица) съответства на изменение на концентрацията 10 пъти. При рН 6 количеството на водородните йони Н+ е десет пъти повече, отколкото при рН 7 и обратно. В неутрална вода концентрацията на всички йони във водата е еднаква и тя е с рН=7. Вода с pH < 7 се счита за киселинна и при pH > 7 за алкална.

Общата минерализация е сумата от разтворените вещества във водата. Този показател още е известен под названието „съдържание на разтворени вещества“ или като „общо солесъдържание“, тъй като разтворените във водата вещества като правило са именно различни соли. Най-често това са неорганични соли (бикарбонати, хлориди, сулфати на калция, магнезия, калия и натрия) и незначителни количества органични вещества, разтворени във водата.

Още продукти тук

Бутилираща компания Савина

опаковка

галон 19л

Марка

Савина